అన్ని పార్టీల సీమాంధ్రనేతలకు,
సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమంలో మీవైఖరి భయాన్నీ అనుమానాన్నీ కలిగిస్తున్నది. పదేళ్ళనుంచీ మీరు ఒకటే మాట “ఏమీ అవ్వదులే” అనే చెబుతున్నారు. విభజన నిర్ణయం జరిగిపోయాక, ప్రజల్లో వ్యతిరేక ఉబకడం మొదలయ్యాక-ఇపుడు కాస్త మాటమార్చి’విభజన ఆపించేస్తాం’ అంటున్నారు. 
తెలంగాణా ఉద్యమం మొదలయ్యాక ఈ 13 ఏళ్ళలో అటువైపు పరిణామాల్ని మీరు అసలు పట్టించుకోనే లేదని అనుమానమొస్తోంది. అదేజరిగివుంటే అపుడపుడూ మీ అనుచరులు సహచరులతో ఎపుడో ఒకప్పుడు ప్రజలతో సభల్లో ఆవిషయాలు ప్రస్తావించి వుండేవారే. 
ప్రాంతీయ అసమానతలవల్లా, హైదరాబాద్ మీదే సర్వస్వం కేంద్రీకరించడం వల్లా సమస్యలు ముంచుకొస్తాయని 13 ఏళ్ళ తెలంగాణా ఉద్యమం చూస్తున్న మీకు ఒక్కసారి కూడా అనిపించకపోవడం నిజంగా మిప్రాంతాల ప్రజల దౌర్భాగ్యం.
విభజన అంశాన్ని మీరేగనుక పసిగట్టివుంటే మీప్రాంత ప్రయోజనాల పరిరక్షణకు అవసరమైన ఇన్ పుట్స్ సమీకరించుకునేవారు. వ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకునేవారు. పంపకాలపై వాటాల కు బేరసారాలను సిద్ధం చేసుకునేవారు. 
మీ పట్టించుకోనితనంవల్లో ఏమీజరగదనే ఉదాసీనం వల్లో అంతా జరిగిపోయాక  మీరు ఆకస్మిక అయోమయంలోకి వెళ్ళిపోయినట్టు అర్ధమౌతోంది.
సమైక్యత తప్ప మరేదీ ఒప్పుదలకాదని మీరు ఆలోచనల్ని మూసివేయడం కూడా ఇందుకు కారణేమో తెలియదు.
మార్గాలను మార్గాంతరాలనూ మీరు మీసహచరులతో కూడా ఆలోచించకుండా వుంటాన్ని బట్టి “ఏదో అద్భుతం” వల్లే విభజన ఆగిపోతుందనే విష్ ఫుల్ ధింకింగ్ లో మీరు దిగబడిపోయారేమో ననిపిస్తోంది.
ఆభ్రమ నుంచి మీరు నిజంలోకి రాకపోతే మీ ప్రాంతానికి కావలసిందేమిటో చెప్పే అవకాశం కూడా మీకు మిగలదు
నమస్కారం
ఇట్లు
రాయలసీమ కోస్తా ఆంధ్రప్రాతాల పౌరులు
ఇంకోమాట: ఈ ఉత్తరంలో మీ పట్ల మా అవగాహన సరైనది కాకపోవచ్చేమో గాని విభజనకు వ్యతిరేకంగా సామాన్య ప్రజలు రాజకీయేతర సంస్ధలు చేతికందిన ఆయుధాలతో సిద్ధమై పోతూంటే మీరు తలోదిక్కూ అయోమయపు చూపులు చూస్తున్నది నిజం