కొత్త వస్తువుల పరిచయం!


ఉన్న కాసిని డబ్బుల్నీ వీలైనన్ని ఎక్కువసార్లు ఖర్చు పెట్టడం నాలాంటి మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఘనమైన సరదా 
ఈ సరదా రూపం షాపింగ్. నా భార్యని షాపింగ్ కి తీసుకు వెళ్ళి, కూడా తిరుగుతూ చివర్లో బిల్లుకట్టడం మాత్రమే ఈ మధ్యవరకూ నేను ఇన్వాల్వ్ అయిన షాపింగ్. 
ఈ మధ్యే నాకు కూడా షాపింగ్ / విండో షాపింగ్ వ్యసనం అంటుకుంది. ఇబే ఇండియా, ఫ్లిప్ కార్ట్, రీడిఫ్ షాపింగ్- వగైరా ఆన్ లైన్ షాపుల్లో గంటల తరబడి తిరగడం అలవాటైంది. ప్రతీ కేటగిరీలో వస్తువుల్ని చూస్తూ డిసి్ర్కప్షన్స్ చదువుతూంటే చిన్న చిన్న ఐడియాలు, టెక్నాలజీలు ఎంత సౌకర్యాన్ని యిస్తున్నాయా అని ఆశ్చర్యం వేస్తుంది
వారం రోజులకు సరిపడా మాత్రలు దాచుకోడానికి 2/3/4 అరలు ఉన్న టాబ్లెట్ డిస్పెన్సర్ బాక్సులు గిఫ్టుగా ఇవ్వడానికి తెప్పంచాను. బిపి షుగర్ వగైరా సమస్యలకు రోజూ మందులు మింగే వారి సంఖ్య బాగా పెరిగిపోతోంది. ఒకోరోజు మాత్రలు మరచిపోవడం మామూలే. ఈ బాక్సు రిమైండర్ గా కూడా పనిచేస్తుంది. మామూలు మార్కెట్ లో కనిపించని ఇలాంటి చిన్న వస్తువులు ఎన్నెన్నో ఆన్ లైన్ విండో షాపింగ్ లో చూస్తున్నాను. 
మీరూ చూడండి కొత్త కొత్త వస్తువులు పరిచయమౌతాయి!

%d bloggers like this: