Month: February 2014

 • శుబోదయం కాదు దుర్దనమే :-(

  చెట్టునీ నీటినీ ఆకాశాన్నీ వెలుగునీ చూసుకుంటూ ఉదయం వేళ నేలమీద మీద నడుస్తున్నపుడు బయటా లోపలా వున్న పంచభూతాలు పలకరించుకుంటున్నట్టు వుంటుంది. రోజూ ఇది ఒక ఉత్సవమే అనిపిస్తుంది. ఇవాళమాత్రం ఇవేమీ కనబడలేదు. విడిపోతున్నామన్న ఎమోషన్ వేటాడుతోంది. ఉద్యమించి, సాధించుకున్న తెలంగాణా అన్నదమ్ములకు అక్కచెల్లెళ్ళకూ మనసారా అభినందనలు చెప్పాలన్న మర్యాద, సంస్కారం ఒక అవమానంతో నిస్సహాయంగా రగిలిపోతున్నాయి. హైదరాబాద్ ఎదుగుదలలో ఖచ్చితంగా నా వాటావుంది. విడిపోయాక నా వాటా ఏమిటో నా రాజధాని ఏమిటో ఒక్కమాటైనా చెప్పకుండా […]

 • తలుపుతీయగానే పోపు ఘుమఘుమలు

  చిన్నప్పటి రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి. నాన్న పొలం వస్తూండటం చూసి అమ్మ వంటింట్లో రెడీ అయిపోయేది. గోలెంలో చెంబుముంచి నీళ్ళు తీసి కాళ్ళు కడుగుతూండగా మూకుడులో తాలింపు వేగుతూండేది. మొహంతుడుచుకుంటూ ఇంట్లో అడుగు పెడుతూండగా ఇల్లంతా ఘుమఘుమలు వ్యాపించేవి. ఆకలితో తృప్తిగా భోజనం చేసేవారు. నేనూ తమ్ముడూ ఒకోసారి ఆ ఘాటుకి ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం…”ముందే వండేస్తూంది కదా నాన్న కాళ్ళుకడిగేటపుడే పోపుఎందుకుపెడుతూందో” అని అపుడు మేము అడగలేదు. ఇందుకూ అని అమ్మ చెప్పనూ లేదు. ఇపుడు ఇంట్లోకి వస్తూ […]

 • పచ్చగా వుందాం!

  భూమి అంటే కాళ్ళు ఆన్చుకునే నేలమాత్రమే కాదు! సకలజీవరాశి మనుగడకీ అవసరమైన ఆహారాన్ని ఏదో ఒక రూపంలో నోటికందించే అమ్మే కదా!  ఈ అమ్మ ఇచ్చే ధాన్యం గింజల్లో మనకి మాత్రమేనా పక్షులకూ వాటా వుందికదా! వాటికోసమే ధాన్యం కంకుల్ని కుచ్చులుగా అల్లి ఆలయాల్లో, ఇళ్ళ వసారాల్లో వేలాడదీయడం మనిషి భూతదయకు మేలిమ ప్రతీక అన్నట్టు వుండేది. పొలాలు అమ్ముకుని పట్టణం వచ్చేశాక భూతదయ ఏమిటో తెలియకుండా పోయింది.  ముగ్గురున్న ఇంటికి ఐదేసి సెల్ కనెక్షన్లు వచ్చేశాక […]

 • కేండిల్ లైట్ విందు…

  ఇన్ స్టాంట్ జూస్ లు వచ్చే సరికి తాగెయ్యడమే తప్ప తినడం ఆగిపోయింది. చీల్చేపనిని దంతాలు నమిలే పనిని పళ్ళూ మరచిపోయాయి. జర్నలిస్టు మిత్రుడు సూర్యచంద్రరావు చెరుకుగడలను స్వయంగా కత్తిపీటతో చీల్చి ముక్కలు కోసి కాలేజీనుంచి వచ్చే కూతురు తినడానికి సిద్ధం చేస్తున్నపుడే, మంగళవారం (28/01/2014) చీకటిపడేవేళ నేను నా భార్యా వాళ్ళింటికి వెళ్ళాం. అంతలోనే కరెంటుపోయింది. చిన్నదీపం వెలుగులో , చల్లటిగాలిలో వరండాలో కూర్చున్నాం. తోలు వొలిచి  ముక్కలుగా కోసిన చెరకు ముక్కలను మాముందుంచారు…నేనైతే ఎక్కువ […]