ఇన్ స్టాంట్ జూస్ లు వచ్చే సరికి తాగెయ్యడమే తప్ప తినడం ఆగిపోయింది. చీల్చేపనిని దంతాలు నమిలే పనిని పళ్ళూ మరచిపోయాయి. జర్నలిస్టు మిత్రుడు సూర్యచంద్రరావు చెరుకుగడలను స్వయంగా కత్తిపీటతో చీల్చి ముక్కలు కోసి కాలేజీనుంచి వచ్చే కూతురు తినడానికి సిద్ధం చేస్తున్నపుడే, మంగళవారం (28/01/2014) చీకటిపడేవేళ నేను నా భార్యా వాళ్ళింటికి వెళ్ళాం. అంతలోనే కరెంటుపోయింది. చిన్నదీపం వెలుగులో , చల్లటిగాలిలో వరండాలో కూర్చున్నాం. తోలు వొలిచి  ముక్కలుగా కోసిన చెరకు ముక్కలను మాముందుంచారు…నేనైతే ఎక్కువ ముక్కలే తిన్నాను…చెరకు నమిలి రసాన్ని మింగడంలో ఆనందాన్ని చాలా ఏళ్ళ తరువాత సంపూర్ణంగా ఆస్వాదించాను 
స్టార్ హొటల్ లో ఖరీదైన కేండిల్ లైట్ డిన్నర్ ఇవ్వని ఇవ్వలేని సంతృప్తి ఇక్కడదొరికింది. శ్రీ సూర్య శ్రీమతి స్వర్ణ మంచి హోస్టులు, ప్రేమాస్పదమైన మనుషులు… — feeling nostalgic.