తెలుగుదేశం పార్టీని దుమ్మెత్తిపోసిన వాళ్ళు తెలుగుదేశంలోకి…వై ఎస్ ఆర్ తో కుదరని వాళ్ళు ఆయన కొడుకు పార్టీలోకి…దీన్ని 1.రాజకీయ అవకాశవాదం అనాలా? 2.(కాంగ్రస్ హైకమాండ్ మూర్ఖత్వం వల్ల మొదలైన) రాజకీయ పునరేకీకరణ అనాలా?