రాజమండ్రికి (ఏ ఊరికైనా కూడా) కొంచెం నమ్మకమిచ్చే నాయకులు కావాలి…ఆశల చెట్లెక్కించే వారుకాక  నేలమీద దారులు చూపే మార్గదర్శులు కావాలి…ఓటును డబ్బుకి, కులానికి, భ్రమలకు, ప్రగల్భాలకు బలిపెట్టకుండా వివేకానికి, విజ్ఞతకు కట్టబెట్టాలి. ఊరుని పచ్చగా శుభ్రంగా వుంచడం మీద శ్రద్ధాసక్తులు వున్నవారిని అందలమెక్కించాలి ఇవాళ మార్నింగ్ వాక్ లో, నిన్నా మొన్నా నా ఆలోచనల్లో ఈ ఆశలు మెదిలాయి. మెరిశాయి. 
మున్సిపాలిటీలకు రేపే ఎన్నికలు ఏఊరి అవసరాలు ఎలావున్నాయి. ఆఊరి కొత్తపాలకుల ముందున్న బాధ్యతలు ఏమిటి అనే అంశాలపై ఈనాడు విస్తృతంగా రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు నిర్వహించింది. అందులో రాజమండ్రి సమావేశంలో పాల్గనే అవకాశం నాకు కూడా లభించింది. సమావేశం లో అందరూ వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాల సారాంశాన్ని ఈనాడు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ప్రచురించింది. ఆసక్తివుంటే చూడండి