కావలసినవి పాత మాగాయి, కొంచెం పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు, కొంచెం ఎక్కువ ఉల్లిపాయల ముక్కలు, కొంచెం పెరుగు. ఇష్టముంటే కొద్దిగా తరిగిన బెల్లం. ఏమాత్రం ఉప్పు అవసరంలేకపోవడమే ఈ డిష్ ప్రత్యేకత 
వీటన్నిటినీ ఒక గిన్నెలో వేసి బాగా తిప్పెయ్యాలి. అంతే పచ్చడి రెడీ మీ ఇంట్లో ఎవరో ఒక మేడమ్ వండిన దోసెలు లేదా ఇడ్లీలలో ఈ పచ్చడి నంజుకుని తినెయ్యడమే!
కావాలనుకుంటే స్టయిల్ కోసం wow అనవచ్చు