హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధానిగా వున్నంతకాలం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆదాయాలు కూడా తెలంగాణా ఖజానాలో కలిసిపోతాయి. పదేళ్ళకు మించకుండా హైదరాబాద్ లో వుండవచ్చని సోనియా దయతలిచారు. దీనర్ధం ఎంతకాలం హైదరాబాద్ లో వుంటే అంతకాలమూ ఆ రషా్ట్రనికి ఈ రాష్ట్రం ఆదాయాలను కప్పంగా కట్టాలనే. 
ఇలా సీమాంధ్ర గొంతుకోసిన సోనియా వుండగా ఆపార్టీకి ఓటు వేసేది లేదు
బిజెపి తెలుగుదేశం ఉత్తరాలు ఇచ్చినందువల్లే విభజించామంటున్నారు. ఆపార్టీలు ఇలా సీమాంధ్ర గొంతు కోసేయ్యమన్నాయా? 
జూన్ 2 తరువాత సొంత రాజధాని లేకపోతే 18000 కోట్ల రూపాయల లోటు బడ్జెట్ లో వున్న సీమాంధ్ర రోజూరోజూ ఆర్ధికంగా దిగజార్చేయమన్నాయా? 
ఎన్నికల తర్వాత వుంటుందో ఊడుతుందో తెలియని కాంగ్రెస్ సీమాంధ్రని దిక్కులేకుండా వీధులపాలు చేయమని ఆరెండు పార్టీలూ చెప్పాయా? 
ఇదంతా పాతకథే…గుర్తొచ్చినపుడల్లా సోనియా కాంగ్రెస్ చేసిన గాయానికి అవమానానికి రగిలిపోతున్నట్టుంది.