ఎలకా్రనిక్స్, కమ్యూనికేషన్సు అనుసంధానమయ్యాక అన్నిరంగాల స్వరూప స్వభావాలే మారిపోతున్నాయి. ఇందులో వైద్యరంగం సాధిస్తున్న ప్రయోజనాలు అతిముఖ్యవైనవేమో అనిపిస్తోంది. ఇది రాజమండ్రిలో నేను చూసిన ఒక అనుభవం
ఒక ప్రముఖుడు బాత్ రూమ్ లో పడిపోయారు. మోచేతిదుగువ చిన్న ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది. అక్కడ పట్టీవేశారు. మూడునాలుగు వారాలకు అది మానిపతుంది. అసలు ఎందుకు పడ్డారు ? అన్న ప్రశ్న నుంచే ఈ కథమొదలయ్యింది. 
జిఎస్ఎల్ మెడికల్ కాలేజీ టీచింగ్ హాస్పిటల్లో నిపుణులు ఆయన్ని ఈ ప్రశ్న అడిగారు. తలతిరగడం వల్ల ఏమో అన్న సమాధానం విని ఇసిజి (ఎలకో్ట్ర కారిడియో గ్రాఫ్) తీశారు. చిన్న తేడా వుంది. ఒకరోజంతా హాస్పిటల్ వుండాలి 24 గంటలూ ఇసిజి రికార్డు చేయాలని సూచించారు. అలావీలుపడదన్నపుడు ప్రత్యామ్నయంగా ఒక సూక్ష్మమైన ఇసిజి పరికరాన్ని ఆయన ఛాతికి అంటించారు. 24 గంటల తరువాత తొలగించి 24 గంటల కాలంలో ఆయన గుండె పై ఎలకి్ట్రక్  యాక్టివిటీ ప్రభావాన్ని విశ్లేషించారు. 
ఇందులో చిన్నలోపాన్ని చూశారు. హార్ట్ బీట్ ఒకోసారి పెర్ ఫెక్ట్ గా వుండటం లేదని నిర్ధారణకు వచ్చారు. మరింత డాటా వుంటేనే ఖచ్చితమైన మందు సూచించవచ్చు కాబట్టి “ఈవెంట్ లూప్ రికార్డర్” ELR 
ని ఉపయోగించాలని నిర్ణయించారు.
ఇది అంగుళం వెడల్పు మూడంగుళాల పొడవు వున్న పరికరం. దీన్ని ఆయన ఎడమచాతిమీద ప్లాస్టర్లు వేసి బిగించారు. ఇది శరీరంలో ఎలకి్ట్రక్ ఏక్టివిటీని ఎప్పటికప్పుడు నమోదుచేస్తుంది. ఇది వున్న వ్యక్తికి 9 మీటర్లదూరానికి మించకుండా సెల్ ఫోన్ సైజులో వున్న రిమోట్ సెన్సింగ్ టా్రన్స్ మీటర్ వుంచుకోవాలి (జేబులో వేసుకోవచ్చు దగ్గరలో వుంచుకోవచ్చు. ఇది సిమ్ కార్డుతో పనిచేస్తుంది. నెట్ వర్క్ లేని ప్రాంతానికి వెళ్ళినా ఇబ్బందిలేదు. నెట్ వర్క్ లోకి రాగానే ELR లో డాటాను తీసుకుని శాటిలైట్ కి పంపుతుంది శాటిలైట్ నుంచి అమెరికాలోని ఆసంస్ధ కు చేరుతుంది. అదంతా ఇ మెయిల్ ద్వారా డాక్టర్లకు చేరుతుంది.
ఈ ఉదయం ఆ ప్రముఖునికి ELR వేశారు. తాము  ఏడాదికాలంలో దేశవాప్తంగా 75 పట్టణాలు నగరాల్లో 2000 మందికి ELR అమర్చామని రాజమండ్రిలో ఇదే మొదటిసారని ఆసంస్ధ ప్రతినిధి చెప్పారు..