ఉత్పత్తి-వినియోగం ఒకేచోట ఉంటే పన్నులుండవు
దిగుమతి వస్తులపై తప్పని వ్యాట్ పన్నులు
విభజన తరువాత వాట్ టాక్స్ వల్ల –
తెలంగాణాలో విద్యుత్, పెటో్రలు, స్టీలు …
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సిమెంటు, మందులు, లిక్కర్ల
ధరలు పెరిగే అవకాశం 
ప్రజలమీద పడే అదనపు భారాల విషయంలో ప్రభుత్వాలు  మౌనంగా వుంటాయా ఏమైనా చేస్తాయా అన్నది చూడాలి
14 వేల కోట్ల రూపాయలలోటుతో ఆంధ్రప్రదేశ్
7 వేల కోట్లరూపాయల లోటుతో తెలంగాణా 
కొత్తజీవితాలు ప్రారంభిస్తున్నాయి..
రాజధానితోసహా మౌలికవసతులను నిర్మించుకోవలసిన పేదరికంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ 
అధునాతన రాజధాని వుండి ఇతర పట్టణాలను అభివృద్ది చేసుకోవలసిన ప్రశాంతతతో తెలంగాణా
ఏమైనా తెలుగు ప్రజలందరూ రెండు రాషా్ట్రల్లో కష్టసుఖాలకు ముఖ్యమంత్రులైన చంద్రబాబు నాయిడిగారిని, చంద్రశేఖరరావుగారినీ ప్రతి సందర్భంలోనూ (కొంతకాలంపాటు) పోల్చిచూసుకుంటారు