బద్ధకపు మబ్బుల కదలిక ఆదివారపు సోమరితనంలా వుంది…చెట్లు మొక్కలు చేతులూపి చల్లగా గాలితోలుతున్నాయి…ఇది ఒక వసంతం లోపలికి పాకడమే! కదా 
వసంత ఎవరు? మనోజ్ఞ అని విసిగిస్తావు 
ఇది ఇంకోరోలా! పెసరెట్టు తిప్పుతున్న అట్లకాడను చూస్తూ మాత్రవేసుకున్నావా అని విసుక్కుంది సుబ్బలక్షి్మ
ముందుగా అనుకున్నట్టే ఆదివారాన్ని ఆస్వాదించడంలో శనివారంనాటి పనులపాత్ర గట్టిగావుంటుందని రాత్రే అర్ధమైంది…కారులో ప్రయాణం సౌకర్యంగానే కాదు అసౌకర్యంగా కూడా వుంటుంది…నిన్న రానూపోనూ 250 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం…రోడ్డు నాట్ బేడ్…డ్రయివర్ కంటో్రల్డ్ గా వేగంగా నడిపాడు…రాత్రి నెప్పులతో ఒళ్ళు పులిసిపోయింది…ఇపుడు విరుచుకనే కొద్దీ ఒళ్ళు సుఖంగా వుంది…ఇలా ఆదివారం ఓపూట నెప్పులతో సమసిపోయినట్టే…ఇంతకుముందు ఓశనివారం చెత్తచెత్త రోడ్లలో ఇంతే దూరం ప్రయాణించాము…హాయిగా నిద్రపోయాము…తరువాతరోజు ఆదివారాన్ని ఆదివారంగానే గడుపుకున్నాము. ఈసారే కాస్త తేడాగా వుంది. 
డ్రయివర్ చేతిలో భద్రతమాత్రమే కాదు గొప్పసౌకర్యం కూడా వుంది…మనుషుల్ని డబ్బాలో పెట్టేసి బరాబరా ఈడ్చుకుపోడానికీ, నొప్పితెలియకుండా లాక్కుపోడానికీ వున్నతేడా ఇపుడు అర్ధమైంది. దూరప్రయాణాలకు “చిన్న”కారులో 60-70 కిలోమీటర్ల వేగం ఎంతో సౌకర్యమని రికమెండ్ చేస్తున్నాను 
ఒకే నెలలో ఎప్పుడో గాని 5 వీకెండ్లురావు. 
ఆగష్టులో ఇది చివరి ఐదో ఆదివారం మీ అందరికీ శుభోదయం! హాపీ సండే!!