కనిపించని ఎలకా్ట్రనిక్ కంచెని తాకినా, దాటినా రెక్కలుతెగిన పక్షి గొంతుచించుకున్నట్టు వినిపించే అరుపులు కలవరపెడతాయి నిద్రపోనివ్వవు.
రోడ్డుపక్క నిలిపివుంచిన కారు పక్కగా మనిషో కుక్కో పిల్లో వెళ్ళినపుడల్లా థెఫ్ట్ అలారం అరుపులు చెవుల్ని బద్దలుగొట్టి నిద్రలేపేశాయ. రాత్రి ఇలా నాలుగుసార్లు జరిగుంది. 
(ఈ కారు ఒక పోలీస్ ఇన్ స్పెక్టర్ ది. బదిలీపై నాలుగు రోజులక్రితమే ఈ ఊరు వచ్చిన వారు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో మేము ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో వుంటాము. వారు రాత్రి బయటినుంచి వచ్చేసరికి లేట్ అయివుంటుంది..కారుని పార్కింగ్ ప్లేస్ లో పెట్టకుండా ఇంటి ఎదురుగా బయటే వుంచేశారు…)
నిద్రనుంచి మూడునాలుగు సార్లు ఆకస్మికంగా/బలవంతంగా మేల్కొనవలసిన అవస్ధవల్ల తలనొప్పి మొదలైంది…ఆదివారం ఫ్రెష్ నెస్ లేకుండాపోయింది
శబ్దకాలుష్యం ఇచ్చే అసౌకర్యాన్ని నేను చెప్పుకోగలుగుతున్నాను…ముఖ్యంగా జబ్బుతో వున్నవారికి, పసిపిల్లలకు ఇది తీరని బాధే కదా!