రిజర్వాయిర్లలో వరద పెరిగినపుడు ఆటోమేటిక్ గా తెరచుకునే గేట్లు…సముద్రఅలల నుంచి విశాఖరేవు కోతపడకుండా బ్లాకులతో ఆపిన టెక్నిక్కులూ …
ఆయన సృజనాత్మక సేవలకు మెచ్చుతునకలు…
నీటి వడిసుడుల ఆనుపానులు పసిగట్టి మానవాళి ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా మళ్ళించిన సాంకేతిక మేధావి, భారతరత్న, మహనీయుడు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్యగారి సేవలగురించి చదివిన విషయాలను వారి జయంతి సందర్భంగా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను
జలవనరుల్ని జలశక్తుల్ని సమర్ధవంతంగా ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాము. పొదుపుచేసుకోలేకపోతున్నాము అని ఈరోజు మరోసారి జ్ఞాపకానికి వచ్చింది…ఇదంతాబర్తీ చేసుకోవాలంటే భారీగా నిధులుకావాలి …అది మీవల్లా నావల్లా అయ్యేపనికాదు
అయితే మనందరివల్లా “ఇంకుడుగుంట”పని అవుతుంది
వాననీటిని వాడకం నీటిని ఎక్కడికక్కడ ఇంకిపోయేలా చూడటం వల్ల భూగర్భజలాల మట్టం నిలకడగా వుంటుంది…పెరుగుతుంది…కిక్కిరిపోతున్న పట్టణాలకు ఇంకుడుగుంటలు అత్యవసరం 
మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్యగారి దివ్యస్మృతికి శ్రద్ధాంజలి!