‘పార్వతి’ అంటే అభిమానం ఇష్టం ప్రేమ గౌరవం కలుగుతున్నాయు.

ఇవి కలగడమంటే స్త్రీ లోకంలో ఎవల్యూషన్ ని సజావుగా అర్ధం చేసుకోగల జ్ఞానం నాకు వుందని నాకు తెలియడమే!

వాకింగ్ కి వెళ్ళిన దారిలో శివాలయం వుంది. శివాలయంకదా ! పటాటోపం లేదు. , దీపారాధనలు, అభిషేకాలు, కర్పూరం లాంటి పూజాద్రవ్యాలు కాలి పొగచూరిన ఆలయవాసన, గుడిగోడలను అలుముకున్న నూనె జిడ్డు…దానికి విరుగుడు అన్నట్టు విభూది పళ్ళు, రాశులు, పురోహితులకు దానాలు, ప్రదక్షిణలు….నిశ్శబ్దంగా సాగిపోతున్నాయి. మగవాళ్ళకంటే ఆడవాళ్ళు, యువతులే ఎక్కువగా వున్నారు. వైష్ణవాలయాల్లో సీన్లను గుర్తుచేసుకున్నపుడు శివుడికి ఆడ భక్తులే ఎక్కువని బోధపడింది.

విష్ణుమూర్తి అనుకోగానే పాములాంటి పరుపుమీద పడుకున్న మగవాడూ ఆయన పాదాలు వొత్తుతున్న ఆడమనిషీ కనిపిస్తారు. పనిచేయకుండా సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు పొందడానికి “ఆమె”తన స్వాతంత్రాన్ని ఆత్మగౌరవాన్ని “అతని”కాళ్ళదగ్గర పెట్టేసిన కాలానికి -లక్ష్మి విష్ణువు ఐకాన్లు అన్నమాట!

స్త్రీ పురుషుల సమానత్వం వ్యాసాలు రాస్తేనో ఉపన్యాసాలు చెబితేనో రాదుకదా!
స్త్రీలకు ఆర్ధిక స్వాతంత్రం వుంటేనే ఇద్దరి మధ్యా సమానత్వానికి ప్రాతిపదిక అవుతుంది. ఈఆలోచనకి ఈ మార్పికి శివుడిని సగంపంచుకున్న పార్వతి అర్ధనారీశ్వరతత్వం ఒక సింబలేకదా!

మగవాళ్ళకు స్ధూలంగా కాళ్ళదగ్గర పడివుండే లక్షి్మ అంటేనే ఇష్టం, ఇదే సౌకర్యమనే పరాధీన భావన స్త్రీల్లో ఇంకా వుంది. ఇలాంటి రిలేషన్ షిప్ తెగిపోకూడదనేనేమో డబ్బుంటే లక్షి్మ అని పాపులర్ చేశారేమో!

డబ్బు లక్షి్మ అంటే ఆడవాళ్ళకైనా మగవాళ్ళకైనా మోహమే కదా!

స్త్రీపురుష సంబంధాల గురించి శివాలయంలో ఆలోచనలు వచ్చాక పట్టుచీర కట్టుకున్న లక్షి్మ నుంచి మోడరన్ డ్రెస్ వేసుకున్న పార్వతి వరకూ సోషల్ టా్రన్స్ఫర్మేషన్ అర్ధమైనట్టు అనిపించింది.

ఏమైనా అవమానాలు,కష్టాలు ఎదుర్కోని శివుడిలో సగమైపోయిన పార్వతి అందం ఆకర్షణా ఆమె ఆత్మబలమూ గుండెనిబ్బరాలే..అలాంటి శక్తి సామర్ధా్యలను పులుముకునే పనిలో ఆలయానికి వెళ్ళే వాళ్ళంతా శ్రమైక స్త్రీ సౌందర్యాలే!
వాళ్ళని చూడ్డానికైనా శివాలయాలకు వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయిపోయా

కలగడమంటే స్త్రీ లోకంలో ఎవల్యూషన్ ని సజావుగా అర్ధం చేసుకోగల జ్ఞానం నాకు వుందని నాకు తెలియడమే!

వాకింగ్ కి వెళ్ళిన దారిలో శివాలయం వుంది. శివాలయంకదా ! పటాటోపం లేదు. , దీపారాధనలు, అభిషేకాలు, కర్పూరం లాంటి పూజాద్రవ్యాలు కాలి పొగచూరిన ఆలయవాసన, గుడిగోడలను అలుముకున్న నూనె జిడ్డు…దానికి విరుగుడు అన్నట్టు విభూది పళ్ళు, రాశులు, పురోహితులకు దానాలు, ప్రదక్షిణలు….నిశ్శబ్దంగా సాగిపోతున్నాయి. మగవాళ్ళకంటే ఆడవాళ్ళు, యువతులే ఎక్కువగా వున్నారు. వైష్ణవాలయాల్లో సీన్లను గుర్తుచేసుకున్నపుడు శివుడికి ఆడ భక్తులే ఎక్కువని బోధపడింది.

విష్ణుమూర్తి అనుకోగానే పాములాంటి పరుపుమీద పడుకున్న మగవాడూ ఆయన పాదాలు వొత్తుతున్న ఆడమనిషీ కనిపిస్తారు. పనిచేయకుండా సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు పొందడానికి “ఆమె”తన స్వాతంత్రాన్ని ఆత్మగౌరవాన్ని “అతని”కాళ్ళదగ్గర పెట్టేసిన కాలానికి -లక్ష్మి విష్ణువు ఐకాన్లు అన్నమాట!

స్త్రీ పురుషుల సమానత్వం వ్యాసాలు రాస్తేనో ఉపన్యాసాలు చెబితేనో రాదుకదా!
స్త్రీలకు ఆర్ధిక స్వాతంత్రం వుంటేనే ఇద్దరి మధ్యా సమానత్వానికి ప్రాతిపదిక అవుతుంది. ఈఆలోచనకి ఈ మార్పికి శివుడిని సగంపంచుకున్న పార్వతి అర్ధనారీశ్వరతత్వం ఒక సింబలేకదా!

మగవాళ్ళకు స్ధూలంగా కాళ్ళదగ్గర పడివుండే లక్షి్మ అంటేనే ఇష్టం, ఇదే సౌకర్యమనే పరాధీన భావన స్త్రీల్లో ఇంకా వుంది. ఇలాంటి రిలేషన్ షిప్ తెగిపోకూడదనేనేమో డబ్బుంటే లక్షి్మ అని పాపులర్ చేశారేమో!

డబ్బు లక్షి్మ అంటే ఆడవాళ్ళకైనా మగవాళ్ళకైనా మోహమే కదా!

స్త్రీపురుష సంబంధాల గురించి శివాలయంలో ఆలోచనలు వచ్చాక పట్టుచీర కట్టుకున్న లక్షి్మ నుంచి మోడరన్ డ్రెస్ వేసుకున్న పార్వతి వరకూ సోషల్ టా్రన్స్ఫర్మేషన్ అర్ధమైనట్టు అనిపించింది.

ఏమైనా అవమానాలు,కష్టాలు ఎదుర్కోని శివుడిలో సగమైపోయిన పార్వతి అందం ఆకర్షణా ఆమె ఆత్మబలమూ గుండెనిబ్బరాలే..అలాంటి శక్తి సామర్ధా్యలను పులుముకునే పనిలో ఆలయానికి వెళ్ళే వాళ్ళంతా శ్రమైక స్త్రీ సౌందర్యాలే!

వాళ్ళని చూడ్డానికైనా శివాలయాలకు వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయిపోయా 😜