-ఎండ భలే సుఖం అనిపించిన శీతాకాలం వెనక్కిపోయి నీడ ఎంత సౌకర్యమో అనిపించే వేసవి ప్రభాత/ప్రభావ సమయం శరీరాన్ని గుచ్చుతున్నట్టువుంది.

-సీ్ట్రట్ ఫుడ్ అమ్మే బళ్ళు, కాకాహొటళ్ళు కిటకిటలాడుతున్నాయి

వీపుకి సంచులతో బైకులకు ఆనుకుని టిఫెన్లు తింటున్న మార్కెటింగ్ కుర్రవాళ్ళ గుంపులు

-క్లినిక్కుల తలుపులుతీస్తున్న ఆయాలు/సిబ్బంది

-దాదాపు అన్ని మందులషాపులూ తెరచే వున్నాయి

-ఫొటో స్టాట్ కాపీలు తీసే యూనిట్లు తెరచే వున్నాయి

-గుడుల్లో ప్రదక్షిణలు చేస్తున్న కొద్దిపాటి భక్తులు, బద్దకంగా పూజారులు కనబడ్డారు

-ఒక్క కిరాణా దుకాణం కూడా తెరచిలేదు

(ఇదిరాజమండ్రి-ప్రకాశంనగర్&దానవాయిపేట ల్లో16-3-2015 సోమవారం ఉదయం 8-30 సమయంలో నేను స్కూటర్ మీద ”మార్నింగ్ వాక్” చేసినప్పటి సన్నివేశాలు)