ఆమె వేట ఘనంగా సాగింది 
ఆమె తీవ్రంగా గాయపరచింది ‘ఒక ఆడది నోరెత్తకూడదన్న’ ఒక ఆధిపత్య ధోరణిని 

(శాసన సభలో నిన్న రోజా ప్రవర్తన తీరు అభ్యంతరకరమని టివిలు చూసిన వారు బాధపడుతున్నారు. వెటకరిస్తున్నారు. తీర్పులిస్తున్నారు. పాక్షిక ప్రత్యక్ష ప్రసారాల్లో ఆమె ఎక్స్ ప్రెషన్లు మాత్రమే కనబడ్డాయి. రోజూ రోజా పట్ల మాటరాకుండా అదేమిటో అర్ధమయ్యే విధంగా పెదవులు కదుపుతూ, బాడీ లాంగ్వేజితో పురుష ప్రతినిధులు కొందరు ఎంత అసభ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారో ప్రసారాలకు అందవని అసెంబ్లీ బీటులో వున్న పాత్రికేయ మిత్రులు చెబుతున్నారు. యాక్టివ్ గా ఎక్స్ ప్రెసివ్ గా వుండే ఏ మహిళ పట్ల అయినా కూడా ఇలాంటి ప్రవర్తనే వుంటుందంటున్నారు. 

ఇది వైరి పక్షాన్ని సహించలేని రాజకీయంకాదు…
సీ్త్ర తల ఎత్తకూడదన్న మగ అహంకారం
నేను ఇపుడు రోజా ఫాన్ ని)

ప్రజల జీవనం సజావుగా ప్రశాంతంగా వుండటానికి కుటుంబ సంబంధాల్లో, సాంఘిక సంబంధాల్లో, ఆర్ధిక సంబంధాల్లో, రాజకీయ సంబంధాల్లో సమతూకం ముఖ్యం. ప్రభుత్వాలు పరోక్షంగా, ప్రత్యక్షంగా ఈ సంబంధాలన్నిటినీ ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఇంకొక వైపు వైజ్ఞానిక, శాసీ్త్రయ అంశాల్లో వికాసం అనూహ్యంగా, మెరుపువేగంతో వుంది. వీటన్నిటితో పాటు, వీటన్నిటికీ మించి ఎప్పటికప్పుడు సాంక్కృతిక పునర్జీవం జరగకపోతే అన్ని రంగాలు, ఆయా రంగాల్లో వున్న ముఖ్యులు, బాధ్యులు సంస్కారాన్నే కోల్పోతారు. తెలుగు శాసనసభల్లో ఈ సంస్కారరాహిత్యమే కనబడుతోంది. 

ఇదే కొనసాగితే అంతిమంగా మానవీయ విలువలు కూడా మంచానపడతాయి.