సోషల్ మీడియాలో రసేవారు ఎక్కువ చదివేవారు తక్కువ అయిపోయారు. స్మార్ట్ ఫోన్లు, టాబ్ ల విస్తృతి ఇందుకు ఒక కారణం. పాఠకులు తగ్గిపోవడం వల్ల శక్తివంతమైన సోషల్ మీడియా టైంపాస్ / నాన్ సీరియస్ మీడియాగా మిగిలిపోతోంది

ఇపుస్తకాల్లో అత్యాధికం ఇంగ్లీషువే…వాటిలో ఇండియా నేపధ్యమున్నవి బాగా తక్కువ. కినిగే .కామ్ తెలుగు ఇ బుక్స్ ప్రచురిస్తోంది. కంప్యూటర్ లాప్ టాప్ లలోఇ పుస్తకాలు చదవడం స్మార్ట్ ఫోన్లు టాబ్ లేట్ల కాలంలో కొంత అసౌకర్యమే 

అన్ని భారతీయ భాషల్లో ఇపుస్తకాలు వచ్చెయ్యాలి వాటిని చదువుకోడానికి కిండల్ వైట్ పేపర్, కోబోగ్లో లాంటి రీడర్ గాడ్జెట్లు వచ్చెయ్యాలి 
ఇదంతా ఎప్పటికి జరుగుతుందో ?? 

 
(ఈ ఫొటోలో వున్నది సోనీ రీడర్ ఇందులో నేనుకొనుక్కున్న దాదాపు 400 పుస్తకాలు వున్నాయి. చదువుతూంటే తరచు హాంగ్ అయిపోతూంది. కొత్తది కొందామంటే సోనీ కంపెనీ ఇ రీడర్ల తయారీని నిలిపివేసింది. ఇందువల్ల ఎప్పుడు మరణిస్తుందో తెలియని సోనీ రీడర్ నాకు చాలా చాలా అపురూపమైంది.

అన్ని రీడర్ గాడ్జెట్లనూ మింగేస్తూ వస్తున్న అమెజాన్ వాళ్ళ కిండల్ రీడర్ తెలుగుపుస్తకాలను కూడా అందులోకి అనుమతిస్తుందని, అనుమతించాలనీ నా ఆశ)