నేలకోత


తేలికగా కోతకు గురయ్యే నేలలమీద కుండపోత వానల వల్ల నీటి జాలులు ఆకస్మికంగా వరదకాల్వలైపోతాయి. రాజమండ్రి దగ్గరలో చక్రద్వారబంధం అనే చిన్న ఊరిలో ఈ మధ్యాహ్నం కురిసిన భారీవానకు చిన్న వరద కాల్వే తయారైంది. రోడ్డు కింద నేలను కోసేస్తోంది. ఇది ఎర్ర ఇసుక నేలల వాలు ప్రాంతం. వాననీటిని నేలలోనే ఇంకిపోయేలా చూడటానికి పొలాలను మడులుగా విభజించి కరకట్టలు (గట్లు) వేసేవారు. వ్యవసాయానికి అడ్డుకాని కాలంలో తుప్పలు పొదలను యధేచ్చగా పెరగనిచ్చేవారు. అవి వానాకాలంలో నేలకోతను నివారించేవి. భూసారం కొట్టుకుపోకుండా ఆపేవి

ఇపుడు కంటికి విశాలంగా కనిపించేలా రియల్ ఎస్టేట్ ప్రయోజనాలకోసం భూమిని చదునుచేసి వుంచుతున్నారు. ఫలితంగా చిన్నవానకే నేలకోత తప్పడంలేదు. ఎంతోకొంత భూసారం కొట్టుకుపోక ఆగడం లేదు.
  

%d bloggers like this: